Opłaty

Wysokość opłaty za udział w Zjeździe uzależniona jest od terminu dokonania wpłaty przez uczestnika, a nie rejestracji.

Opłaty - 20. Zjazd PTO 13-16 wrzesnia 2017 r.
płatne do dnia
30 czerwca 2017 r.
płatne do dnia
31 sierpnia 2017 r.
Członek PTO 700 zł 900 zł
Członek PTO
po 65 r. życia
400 zł 600 zł
Członek PTO w trakcie specjalizacji
z ortodoncji
500 zł 700 zł
Członek PTO w trakcie specjalizacji
z ortodoncji, niebędący Członkiem PTO
700 zł 900 zł
Pozostałe osoby 900 zł 1100 zł
Kursy Przedzjazdowe, Kurs Pozjazdowy
Członek PTO 500 zł 700 zł
Osoby niebędące członkami PTO 800 zł 1000 zł
Koktajl "Spotkajmy się"
Członek PTO Wstęp wolny
Osoba towarzysząca 100 zł
Wieczór "Rock the Night!"
Członek PTO 250 zł
Osoba towarzysząca 250 zł

Opłata rejestracyjna zapewnia Uczestnikowi 20. Zjazdu:

  1. udział w Obradach 20. Zjazdu PTO oraz w Wystawie,

  2. przerwy kawowe i obiadowe,

  3. materiały zjazdowe,

  4. udział w Uroczystości Otwarcia Zjazdu i koktailu powitalnym „Spotkajmy się".

Aby wziąć udział w 20.Zjeździe, należy:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny,

  2. zaakceptować regulamin 20. Zjazdu PTO,

  3. wysłać formularz rejestracyjny,

  4. dokonać wpłaty zgodnie z kategorią rejestracyjną nie później niż 7 dni po dokonaniu rejestracji,

  5. wysłać formularz rejestracyjny.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty.