Komitet Organizacyjny 20. Zjazdu PTO

Joanna Jabłońska -Zrobek


Anna Sosna


Agnieszka Szczech-Gawrych


Elżbieta Figas - KubicaAnna Herud


Dorota Pawłowska - Bednarowicz


Małgorzata Wawrzynkiewicz


Mariusz Wilk