Ważne daty

22.02.2017 r. Otwarcie rejestracji 20. Zjazdu PTO.
01.05.2017 r. Rozpoczęcie nadsyłania streszczeń prezentacji.
10.06.2017 r. Zakończenie nadsyłania streszczeń prezentacji.
15.06.2017 r. Zawiadomienie o przyjęciu akceptacji prezentacji przez Komitet Naukowy 20. Zjazdu PTO.
30.06.2017 r. Zakończenie terminu niższej opłaty zjazdowej.
31.08.2017 r. Zakończenie rejestracji 20. Zjazdu PTO.
13.09.2017 r. Kursy przedzjazdowe.
13.09.2017 r. Uroczyste otwarcie 20. Zjazdu PTO.
14.09.2017 r. Sesje naukowe, wystawa.
15.09.2017 r. Sesje naukowe, wystawa.
16.09.2017 r. Kurs pozjazdowy.