Program Naukowy

9.00-17.00

KURS PRZEDZJAZDOWY I
Dr Marco Rosa
"Wczesne leczenie ortodontyczne dzisiaj: kluczowe zagadnienia i procedury"

"Dowiedz się więcej

9.00-17.00

KURS PRZEDZJAZDOWY II
Dr José Chaqués Asensi
"Asymetrie: jak sprostać wyzwaniu"

"Dowiedz się więcej

14.09.2017 (Czwartek) - I DZIEŃ OBRAD ZJAZDU

SESJA I
Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Anna Komorowska

dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

9.00-10.00

dr Marco Rosa

Wczesne leczenie ortodontyczne dzisiaj: kluczowe zagadnienia i procedury

10.00-10.10

Srebrzyńska-Witek A , Kuc-Michalska M, Karska A

Wady i zalety zmodyfikowanego ekspandera typu Haas we wczesnym leczeniu zwężeń szczęki

„Ortomikar” NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna, Zabrze

10.10-10.20

Plaskacz J 1 , Walawska B2, Biniek A3, Baszak J2

Prospektywna, randomizowana, podwójnie ślepa, próba kliniczna oceny skuteczności dwóch protokołów retencyjnych. Wyniki wstępne

1 Prywatna praktyka ortodontyczna, Rzeszów, 2 Prywatna praktyka ortodontyczna, Lublin,
3 Prywatna Praktyka Ortodontyczna, Lublin

10.20-10.30

Mituś-Kenig M 1 , Loboda M2, Derwich M3, Durka-Zając M4, Pawłowska E5

Przebyta w dzieciństwie chemioterapia z powodu nowotworu złośliwego negatywnie wpływa na stabilność leczenia ortodontycznego – badanie kliniczno-kontrolne

1 Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,

2 Specjalistyczna Poradnia Ortodontyczna, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Z. Żaka w Krakowie, 3Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, Grudziądz, 4Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna, Szczecin, 5Katedra Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny, Łódź

10.30-11.00

PRZERWA KAWOWA

SESJA II
Przewodniczący :

dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska

dr n. med. Edyta Tokarska

dr Mariusz Wilk

11.00-11.40

prof. dr hab. n. med. Beata Kawala

Leczenie ortodontyczne – kiedy za późno jest wciąż za wcześnie?

11.40-12.20

dr Jolanta Jarka

Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne w praktyce

12.20-12.30

Abramczyk A 1 , Plakwicz P2, Pandis N3, Zadurska M1, Czochrowska E1


Występowanie anomalii zębowych u pacjentów z zatrzymanymi kłami w szczęce i żuchwie

1 Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 3Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, School of Dental Medicine/ Medical Faculty, University of Bern, Switzerland

12.30-12.40

Kuc-Michalska M, Karska A


Leczenie szczękowo-ortopedyczne pacjentów z III klasą szkieletową w okresie skoku wzrostowego za pomocą procy bródkowej, akrylowych nakładek i ekstrakcji dolnych zębów trzonowych – doniesienie wstępne

„Ortomikar” NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna w Zabrzu

12.40-12.50

Becker K, Greń A, Świerk M, Sanecka M


Zjawisko ektopowego wyrzynania się górnych stałych pierwszych zębów trzonowych – prezentacja własnych przypadków, metod leczenia oraz późnych powikłań

„Ortodoncja Becker“ Bielsko Biała

12.50-13.00

Loster BW 1 , Williams S1, Iwanecka-Zduńczyk M 2, Machorowska-Pieniążek A2, Matthews-Brzozowska T3, Miśków KM4, Pawłowska E5, Kawala B 6

Stanowisko Zespołu Konsultanta Krajowego określające podstawowe wskazania do leczenia ortodontycznego

1 Katedra i Zakład Ortodoncji ISWL UJ CM w Krakowie, 2Zakład Ortodoncji Katedry Dysfunkcji Narządu Żucia i Ortodoncji ŚUM, Zabrze, 3 Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMP, Poznań, 4Eurodental Stomatologia, Prywatna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna, Poradnia Ortodontyczna, Olsztyn, 5Zakład Ortodoncji, Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego, UM, Łódź, 6Katedra i Zakład Ortodoncji WUM, Wrocław

13.00-14.00

LUNCH

SESJA III
Przewodniczący:

dr hab. n. med. Barbara Biedziak

dr n. med. Konrad Perkowski

dr Agnieszka Szczech-Gawrych

14.00-15.00

dr José María Moriyón Uría

Zdejmowane aparaty we wczesnym leczeniu ortodontycznym

15.00-15.10

Urbaniak-Malinowska G, Gibas-Stanek M, Williams S, Stós W, Loster BW

Zmiany zębowe i szkieletowe po wewnątrzustnej dystalizacji zębów trzonowych z użyciem aparatu „Distal Driver“: badanie pilotażowe

Katedra Ortodoncji ISWL UJCM, Kraków

15.10-15.20

Kaczmarek B, Kaczmarek Ł

Rola fizjoterapeuty w przygotowaniu pacjenta w okresie rozwojowym do leczenia ortodontycznego

Centrum Rehabilitacji HOLIMEDICA, Warszawa

15.20-15.30

Derwich M 1 , Minch L2

Ocena zależności pomiędzy pozycją dolnych zębów siecznych a estetyką profilu

1 Indywidualna Praktyka Lekarska, 2Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu

15.30-15.50

PRZERWA KAWOWA

SESJA IV
Przewodniczący:

dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

dr n. med. Beata Walawska

dr Anna Sosna

15.50-16.30

prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska

Założenia wczesnego leczenia ortodontycznego

16.30-16.40

Racka-Pilszak 1 , Wojtaszek-Słomińska A1, Zdun-Ryżewska A 2, Majkowicz M2, Banaszkiewicz A³, Basiński K2
Ocena wyników interdyscyplinarnej terapii pacjentów z rozszczepami podniebienia

1 Poradnia Ortodoncji, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, Gdański Uniwersytet Medyczny, 2Katedra Psychologii, Zakład Badań nad Jakością Życia, Gdański Uniwersytet Medyczny, ³ Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański

16.40-16.50

Surowiec Z , Brudnicki A, Sawicka E

Pierwotna operacja obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia metodą jednoczasową

Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

16.50-17.00

Małkiewicz K 1 , Sztogryn M2, Kamiński M3, Wierzchoń T3

Dynamika procesu korozji różnych rodzajów łuków ortodontycznych - ocena laboratoryjna

1 Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2Praktyka prywatna, Warszawa, 3 Zakład Inżynierii Powierzchni, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

17.00-17.10

Walawska A , Baszak J, Walawska B

Pacjent ortodontyczny - stan zdrowia i zapotrzebowanie na leczenie ortodontyczne

Prywatna Praktyka Ortodontyczna Ortomix, Lublin

17.15-18.30

WALNE ZEBRANIE PTO

15.09.2017 (Piątek) - II DZIEŃ OBRAD ZJAZDU

SESJA V
Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Beata Kawala

dr n. med. Maria Iwanecka-Zduńczyk

dr Barbara Wyszomirska-Zdybel

9.00-9.10

Lasota A 1 , Baran M2, Tomaszewski T2

Zmiany szkieletowe u pacjentów po rozszczepie leczonych za pomocą dystrakcji szczęki
z użyciem RED

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie, 2Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie

9.10-9.20

Becker K 1 , Greń A2, Jamróz-Wilkońska L3

Piezochirurgicznie wspomagane leczenie jednostronnego zgryzu krzyżowego bocznego - opis dwóch przypadków


1,2 NZOZ Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna ORTODONCJA BECKER, Bielsko-Biała,
3
Prywatny Gabinet Stomatologiczny, Wadowice

9.20-9.30

Downarowicz P¹ , Pawlak W², Mikulewicz M¹

Leczenie ortodontyczne u pacjentów z rozszczepami podniebienia

1 Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Zakład Wad Rozwojowych Twarzy UMED Wrocław,
²Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UMED Wrocław

9.30-9.40

Nowak R 1 , Kubiak M1, Przywitowski S2, Olejnik A2, Kaczmarek A2

Face-Airway-Bite jako koncepcja przewodnia planowania leczenia ortognatycznego

1 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

2 Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy we Wrocławiu

9.40-10.40

prof. Nazan Kucukkeles


Szybka protrakcja szczęki wspomagana kortykotomią i zakotwieniem szkieletowym: Krótko i długo- czasowe obserwacje

10.40-11.00

PRZERWA KAWOWA

SESJA VI
Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Joanna Antoszewska-Smith

dr n. med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek

dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz

11.00-12.00

dr José Chaqués Asensi


Procedury chirurgiczne w leczeniu asymetrii

12.00-12.10

Kuc-Michalska M , Karska A

Długoterminowa obserwacja pacjentów z III klasą szkieletową leczonych niechirurgicznym, ortopedyczno/ortodontycznym protokołem leczniczym


„Ortomikar” NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna, Zabrze

12.10-12.20

Sarul M 1 , Biała A1, Park H-S2, Łyczek J1, Rzepecka-Skupień M1, Kawala M 3, Antoszewska-Smith J1

Ocena stabilizacji długoczasowej różnych rozmiarów mikroimplantów w żuchwie

1 Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2Department of Orthodontics, School of Dentistry, Kyungpook National University, Daegu, Korea, 3Katedra Protetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

12.20-12.30

Minch L 1 , Chrobak M2, Kawala B1

Tkanki miękkie przyzębia a leczenie ortodontyczne

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
2 Prywatny gabinet stomatologiczny Limed, Wrocław

12.30-12.40

Gibas-Stanek M 1 , Williams S1, Ryniewicz W2, Loster BW1

Różnice w retencji zamków ortodontycznych w zależności od budowy podstawy. Porównanie zamków z siateczką retencyjną i zamków z podstawą integralną

1 Katedra Ortodoncji ISWL UJCM, Kraków, Polska, Kierownik: prof. dr hab. B.W. Loster

2 Katedra Protetyki Stomatologicznej ISWL UJCM, Kraków, Polska, Kierownik: dr hab. G. Wiśniewska

12.40-12.50

Walawska B1, Plaskacz J2, Baszak J, Biniek A


Znaczenie kształtu łuku zębowego w praktyce ortodontyczne

1 Prywatna praktyka ortodontyczna Ortomix, Lublin, 2Prywatna praktyka ortodontyczna, Rzeszów

12.50-13.00

Babicz D 1 , Williams S1, Wieczorek A2, Loster J2, Hille-Padalis A1, Loster BW 1

Dobór kształtu prefabrykowanych łuków ortodontycznych dla pacjentów przed leczeniem ortodontycznym

1 Katedra Ortodoncji ISWL UJCM w Krakowie, 2 Katedra Protetyki Stomatologicznej ISWL UJCM w Krakowie

13.00-14.00

LUNCH

SESJA VII
Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Loster

dr hab. n. med. Marcin Mikulewicz

dr n. med. Magdalena Marczyńska-Stolarek

14.00-14.30

dr Jakub Malinowski

Dysfunkcja języka w wadach klasy II

14.30-15.20

dr Tommaso Castroflorio

Invisalign - od poprawnej diagnozy do klinicznych rozwiązań

15.20-15.30

Minch L, Biała A, Kawala B


Leczenie ortodontyczne pacjentów z chorobą przyzębia - oczekiwania a rzeczywistość. Badanie ankietowe

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

15.30-15.40

Lasota A 1 , Tomaszewski T2, Rudzki M1

Wpływ proporcji i pomiarów twarzy na odbiór estetyki w grupie młodych Polaków

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie, 2Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowej UM w Lublinie

15.40-15.50

Cićkiewicz M 1 , Minch L2, Matejkowski B3, Wąsowicz M4, Krasnodębska-Cićkiewicz A5, Kawala B2

Filmy stomatologiczne jako skuteczna i innowacyjna metoda nauczania procedur ortodontycznych

1 Dental Movies, Warszawa, 2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, 3Prywatna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna, 4Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, 5Krasnodębska-Cićkiewicz, Warszawa

15.50-16.00

Smołka P , Sulewski M

Przydatność kliniczna wirtualnych modeli diagnostycznych

Prywata Praktyka Stomatologiczna, Wrocław

16.00-16.30

PRZERWA KAWOWA

SESJA VIII
Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak

dr hab. n. med. Elżbieta Pawłowska
dr n. med. Anna Herud

16.30-17.00

dr n. med. Beata Walawska

Stabilność wyników leczenia – co wiemy na pewno po ponad 100 latach nowoczesnej ortodoncji

17.00-17.10

Piątek-Jakubek K , Motyl S, Williams S, Loster BW

Ocena liczby kontaktów okluzyjnych zarejestrowanych metodami dwuwymiarowymi
i trójwymiarową


Katedra Ortodoncji ISWL UJCM w Krakowie

17.10-17.20

Pełka P , Williams S, Loster BW

Ocena pozycji wyrostka kłykciowego w stawie skroniowo-żuchwowym

Katedra Ortodoncji ISWL UJCM w Krakowie

17.20-17.30

Strzecki A , Osiewacz S, Jabłońska-Zrobek J, Szczepańska J, Pawłowska E

Jakościowa ocena morfologii pośrodkowego i poprzecznego szwu podniebiennego w różnych grupach wiekowych – analiza CBCT

Zakład Ortodoncji Uniwersytet Medyczny w Łodzi

17.30-18.30

SESJA IX – SESJA PLAKATOWA
Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak

dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

dr Małgorzata Wawrzynkiewicz

 1. Szymczyk P 1, Minch L1,2

Skuteczna mezjalizacja zębów trzonowych przy użyciu pętli „łyżka do butów”: opis przypadku

1- Klinika Ortodoncji i Implantologii LIMED, Wrocław, 2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 1. Loster BW, Kolet-Nowak A, Williams S

Asymetryczny aparat hybrydowy ze śrubą hyrax do jednostronnej ekspansji szczęki

Katedra Ortodoncji ISWL UJCM w Krakowie

 1. Loster BW, Pełka P, Williams S

Pozycjoner Systemu Kracovia (PSK) – autorski instrument wspomagający podstawową diagnostykę ortodontyczną i pozycjonowanie zamków ortodontycznych

Katedra Ortodoncji ISWL UJCM w Krakowie

 1. Pietrzak P1, Śmiech-Słomkowska G 2

Możliwości korekty zgryzu w przypadku obecności niepełnego zespołu Marfana - opis przypadku

1 Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Zakład Ortodoncji, 2Instytut Stomatologii; Poradnia Ortodoncji

 1. Warmuz J, Minch L1, Kawala B1

Ocena zmian zachodzących w strefie estetycznej uzębienia po przeprowadzonym leczeniu ortodontycznym u pacjentki z patologiczną migracją zębów siecznych górnych

1 Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 1. Kacprzak A, Strzecki A

Metody przyspieszania ruchu zębów w czasie terapii ortodontycznej - przegląd piśmiennictwa

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 1. Minch L1, Nowak R2

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczne szkieletowej klasy III – opis przypadku

1. Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 2. Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 1. Orzelska-Blomberg M, Przedpełska A, Racka-Pilszak B, Wojtaszek-Słomińska A

Zespół Eagle’a- obraz kliniczny

Zakład Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 1. Włodarczyk-Górniak O, Nowak J, Szczesio A, Piątkowski G, Pawłowska E

Ocena wytrzymałości połączenia powierzchni uzupełnień protetycznych z ceramiki skaleniowej z ortodontycznymi zamkami estetycznymi

Zakład i Poradnia Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 1. Noskowska A, Matejczyk M, Martyniuk K, Sieradzka-Grzesiak P

Dekoronacja jako sposób postępowania dla zębów z ankylozą na podstawie opisu przypadku

Konsultacyjna Poradnia Ortodoncji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr n.med. Zbigniewa Żaka w Krakowie; Department of Orthodontics Regional Dental Clinic in Cracow, Batorego 3

 1. Buczko P, Małyszko M, Grycz M, Szarmach I

Wieloetapowe leczenie ortodontyczno- chirurgiczne zgryzu otwartego szkieletowego i wady kl. III– opis przypadku

Zakład Ortodoncji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 1. Nowak R1, Przywitowski S2, Kubiak M1, Olejnik A2, Kaczmarek A2

Algorytm przygotowania pacjenta z wadą szkieletową do leczenia chirurgicznego z użyciem narzędzi wirtualnych

1. Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2. Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy we Wrocławiu

 1. Kubiak M1, Nowak R1, Przywitowski S2, Olejnik A 2, Kaczmarek A2

Morfologia i estetyka twarzy na podstawie analizy cefalometrycznej Arnetta – opis przypadku leczenia interdyscyplinarnego

1 Katedra I Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Uniwersytetu Medycznego We Wrocławiu, 2centrum Chirurgii I Estetyki Twarzy We Wrocławiu

 1. Nowak R 1, Strzałkowska A2, Przywitowski S3, Kubiak M1

Rotacja płaszczyzny zgryzowej typu counterclockwise w leczeniu chirurgicznym II klasy szkieletowej – opis przypadku

1. Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 2.Prywatna Praktyka Ortodontyczna Orthosmile Wrocław; 3. Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy we Wrocławiu

 1. Stós W1, Hille-Padalis A1, Panaś M2

Zespołowe ortodontyczno-chirurgiczne i protetyczne leczenie pacjentów z dysplazją obojczykowo-czaszkową

1 Katedra i Zakład Ortodoncji IS UJCM; 2Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS UJCM

 1. Błaszczak J1, Maślanko M2, Pietrak J3, Olszewska K4, Mielnik- Błaszczak M5

Stan zdrowia jamy ustnej u 6,5-letniej dziewczynki z zespołem Pradera-Williego - opis przypadku

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 2,3,4,5 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 1. Kalinowska J, Przedpełska A, Wojtaszek-Słomińska A

Hypomelanosis Ito – aspekt stomatologiczny i ortodontyczny na podstawie opisu przypadku

Zakład Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 1. Dylewski Ł, Teodorczyk D, Pietrzak-Bilińska B, Zadurska M

Globodoncja – opis przypadku

Zakład Ortodoncji, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 1. Osiewacz S, Jurecka M, Piątkowski G, Jabłońska-Zrobek J, Pawłowska E

Analiza cefalometryczna w diagnostyce dysfunkcji języka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Ortodoncji

 1. Jurecka M, Osiewacz S, Piątkowski G, Jabłońska-Zrobek J, Pawłowska E

Leczenie ortodontyczne pacjentki z zespołem mikrodelecji 22q11.2

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Ortodoncji

 1. Brzezińska-Zając A, Woźniak K

Wpływ leczenia ortodontycznego aparatami zdejmowanymi na wybrane parametry śliny u dzieci

Zakład Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 1. Bilińska-Koczwara M, Rucińska-Grygiel B

Ankyloza- diagnozowanie oraz sposoby leczenia

Zakład Ortodoncji, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 1. Kielan-Grabowska Z, Kustrzycka D, Pelc A, Łyczek J, Sarul M

Niepowodzenie w leczeniu ortodontycznym czynnościowym u współpracującej pacjentki - opis przypadku

Katedra Ortopedii Szczękowej I Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Im. Piastów Śląskich

 1. Giermaziak T1, Piątkowski G2

Indywidualne rozwiązywanie problemów materiałowych u pacjentów z silnymi uczuleniami na nikiel

1 Prywatna praktyka lekarska; 2Greg-Dent Laboratorium protetyczno-ortodontyczne, Łódź

 1. Radej I, Szarmach IJ, Szramach J

Leczenie zachowawcze zatrzymanego drugiego zęba przedtrzonowego w żuchwie

Zakład Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 1. Kuc-Michalska M1, Pluta-Wojciechowska D 2

Wczesne leczenie logopedyczno-ortodontyczne 4-letniej pacjentki z rozszczepem podniebienia wtórnego i III klasą szkieletową

1 Ortomikar NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna w Zabrzu; 2 Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 1. Kuc-Michalska M, Karska A

Nieoperacyjne leczenie 17-nastoletniego bliźniaka ze zgryzem otwartym szkieletowym i skośną płaszczyzną zgryzową za pomocą aparatu stałego, mikroimplantu, akrylowej nakładki i procy bródkowej z pionowym naciągiem

Ortomikar NZOZ Poradnia Ortodontyczno-Stomatologiczna w Zabrzu

 1. Kiziewicz P, Grodzka I, Sawczuk M, Szarmach IJ

Rozszerzenie szczęki - metoda SARME i osteodystrakcja - przegląd piśmiennictwa

Zakład Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 1. Cićkiewicz M1, Krasnodębska-Cićkiewicz A2; Wąsowicz M3, Brudnicki A 4

Wczesne leczenie ortodontyczne jako wstęp do leczenia zaburzeń szkieletowych

1 Dental Movies, Warszawa; 2 Krasnodębska-Cićkiewicz, Warszawa; 3Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie; 4Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 1. Derwich M1, Minch L2, Mituś-Kenig M3

Zespół mikroduplikacji 15q13.3 – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

1. Indywidualna Praktyka Lekarska; 2. Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 3. Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 1. Szeląg E, Szeląg J, Kawala B

Możliwości terapeutyczne elastycznego otwartego aktywatora Klammta

Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 1. Świerk M, Becker K, Greń A, Sanecka M

Wczesna diagnostyka dilaceracji korzenia jako element warunkujący powodzenie leczenia ortodontycznego

NZOZ Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna Katarzyna Becker; Prywatny Gabinet Stomatologiczny Lidia Jamróz-Wilkońska

 1. Deptała A

Rola diety w profilaktyce próchnicy

Prywatny Gabinet Stomatologiczny

 1. Dunin-Wilczyńska I1, Nowicka-Dudek K 2, Sękowska A1, Cioczek-Studzińska A2

Wtórne zatrzymanie pierwszego stałego zęba trzonowego w szczęce

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 2Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  16.09.2017 (Sobota)
9.00-17.00

KURS POZJAZDOWY
Prof. Nazan Kucukkeles
"Leczenie wad kl. III w wieku rozwojowym i u dorosłych"

Dowiedz się więcej