Program Ramowy

8.00-19.00 REJSTRACJA
9.00-17.00 KURS PRZEDZJAZDOWY I
Sala Satin

Dr Marco Rosa
"Wczesne leczenie ortodontyczne dzisiaj: kluczowe zagadnienia i procedury"
Dowiedz się więcej
9.00-17.00 KURS PRZEDZJAZDOWY II
Sala Satin

Dr José Chaqués Asensi
"Asymetrie: jak sprostać wyzwaniu"
Dowiedz się więcej
19.00-20.00 UROCZYSTE OTWARCIE 20. ZJAZDU
Sala Balowa

Występ męskiego kwartetu ortodontyczno-muzycznego "Druty"
Niespodzianka
20.00-21.30 „Spotkajmy się” - koktajl przy muzyce na żywo
Foyer (Lobby) hotelowe
8.00 -19.00 REJESTRACJA
I DZIEŃ OBRAD ZJAZDU
Sala Balowa
9.00 -10.30 I SESJA NAUKOWA

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dr Marco Rosa
"Wczesne leczenie ortodontyczne dzisiaj: kluczowe zagadnienia i procedury" (60 min)

REFERATY ZJAZDOWE
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.00 II SESJA NAUKOWA

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Prof. Beata Kawala
"Leczenie ortodontyczne – kiedy za późno jest wciąż za wcześnie?"

Dr Jolanta Jarka
"Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne w praktyce"

REFERATY ZJAZDOWE
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 III SESJA NAUKOWA

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dr José María Moriyón Uría
"Zdejmowane aparaty we wczesnym leczeniu ortodontycznym"

REFERATY ZJAZDOWE
15.30.-15.50 Przerwa kawowa
15.50-17.10 IV SESJA NAUKOWA

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dr Grażyna Śmiech-Słomkowska (15 min)

REFERATY ZJAZDOWE
17.15-18.30 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
Sala Satin
20.00 Wieczór "Rock The Night!"
Sala Balowa
8.30 -19.00 REJESTRACJA
II DZIEŃ OBRAD ZJAZDU
Sala Balowa
9.00 -10.40 V SESJA NAUKOWA

REFERATY ZJAZDOWE

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Prof. Nazan Kucukkeles
"Szybka protrakcja szczęki wspomagana kortykotomią i zakotwieniem szkieletowym: Krótko i długo- czasowe obserwacje" (60 min.)
10.40-11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.00 VI SESJA NAUKOWA

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dr. José Chaqués Asensi
"Procedury chirurgiczne w leczeniu asymetrii" (60 min.)

REFERATY ZJAZDOWE
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-16.00 VII SESJA NAUKOWA

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dr Jakub Malinowski
“Dysfunkcja języka w wadach klasy II” (30 min.)

Firma Invisialign
Dr Tommaso Castroflorio
"Invisalign aligners: from basic research to clinical application"

REFERATY ZJAZDOWE
16.00.-16.30 Przerwa kawowa
16.30-17.30 VIII SESJA NAUKOWA

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
Dr Beata Walawska (30 min.)
„Stabilność wyników leczenia – co wiemy na pewno po ponad 100 latach nowoczesnej ortodoncji”

REFERATY ZJAZDOWE
17.30-18.30 IX SESJA NAUKOWA

SESJA PLAKATOWA
20.00 Spotkanie plenerowe „Poznajmy Łódź”
8.00 REJESTRACJA
9.00-17.00 KURS POZJAZDOWY

Prof. Nazan Kucukkeles
"Leczenie wad kl. III w wieku rozwojowym i u dorosłych"
Dowiedz się więcej

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany i aktualizacji programu.